Projekt badawczy przygotowany przez uczennice Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Warszawie.


Termin realizacji: 8 listopada 2021 r. – 22 grudnia 2021 r.


Rezultaty

1. Ankieta wprowadzająca, której celem było sprawdzenie wiedzy uczennic i uczniów na temat zasług Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w dziedzinie promowania idei integracji europejskiej.


(naciśnij link, aby zobaczyć wyniki ankiety)

2. Film ukazujący dokonania Wojciecha Jastrzębowskiego w dziedzinie nauki i propagowania idei integracji europejskiej.3. Quiz sprawdzający wiedzę na temat dokonań Wojciecha Jastrzębowskiego.


 


 4. Ankieta końcowa, sprawdzająca efektywność filmu i quizu w propagowaniu wiedzy na temat dokonań Wojciecha Jastrzębowskiego wśród naszych rówieśników.


(naciśnij link, aby zobaczyć wyniki ankiety)